Uniwersalne rozwiązania bezprzewodowe przeznaczone do instalacji ogrzewania i chłodzenia podłogowego.Nowoczesna automatyka pomieszczenia musi być elastyczna, aby można było uwzględniać specyfi kę każdego z obszarów przestrzeni mieszkalnej. Aczkolwiek, nie wolno zapomnieć o wydajności całego systemu. Bezprzewodowe rozwiązanie firmy SAUTER dba o klimat w każdym pomieszczeniu niezależnie i zgodnie z potrzebami, przy czym czas wymagany do wykonania montażów i uruchomienia jest nadal krótki.
Rozwiązanie firmy SAUTER korzystające z dwukierunkowego sterowania radiowego oferuje ogromne korzyści. Można go łatwo instalować, dostosowywać i rozbudowywać, a także bezproblemowo integrować z innymi systemami zarządzania budynkiem. Łączność odbywa się w obu kierunkach: z jednostki głównej do pokoju oraz przeciwnie. Dzięki zapewnieniu dwukierunkowej łączności ze sterownikiem, zadajnik pomieszczeniowy staje się aktywnym komponentem całego systemu. Oprócz wyświetlania wartości mierzonych przez sam zadajnik pomieszczeniowy – na przykład, wilgotności w pokoju lub temperatury pokojowej i temperatury podłogi mierzonych przy pomocy czujników – mogą być również pokazywane inne informacje dostępne w sterowniku, np. temperatura zewnętrzna i alarmy. Interfejs Ethernet umożliwia łatwe konfi gurowanie i monitorowanie za pomocą komputera. Pozwala to również na wygodne odczytywanie w urządzeniach przenośnych (np. smartfon) wartości takich, jak temperatura w pomieszczeniu oraz ustawianie wartości zadanych.


Liczne zalety

Klienci kontrolujący koszty i świadomi aspektów środowiskowych, mogą uzyskać w przypadku ogrzewania oszczędności sięgające 20%. Opracowany przez firmę SAUTER nowy typ sterowania siłowników cieplnych, jeszcze bardziej zwiększa wydajność.


Wspaniała uniwersalność

System SAUTER ze sterowaniem radiowym jest bardzo elastyczny: można go stosować w mieszkaniach jednorodzinnych lub całych blokach mieszkalnych; zarówno w dużych budynkach, jak i konstrukcjach średniej wielkości. Dzięki oferowanym funkcjom specjalnym, system nadaje się doskonale do stosowania w hotelach lub budynkach publicznych. Inteligentne funkcje takie, jak tworzenie stref, grupowanie, monitorowanie temperatury przepływu, sterowanie palnika, stosowanie wartości zadanej w większych pomieszczeniach, zewnętrzne sterowanie trybem pracy za pośrednictwem modemu wiadomości tekstowych / zegara lub regulowane wstępne wygrzanie podłogi – sprawiają, że system fi rmy SAUTER ze sterowaniem radiowym staje się niezastąpiony.


Niestandardowy projekt, zgodnie z wymaganiami klienta

Przyciski dotykowe, zwarta i płaska budowa zadajnika pomieszczeniowego, wysoka jakość konstrukcji oraz przyjazny interface. Klient może wybrać dowolny kolor obudowy, aby dopasować go do konkretnej aranżacji. Dzięki zastosowaniu obudowy wykonanej z tworzyw sztucznych, można spełnić specjalne wymagania klientów, w wyniku czego sprzęt staje się unikatowy.


Zadajnik pomieszczeniowy


Zadajnik pomieszczeniowy z systemem sterowania radiowego jest rozwiązaniem uniwersalnym. Z uwagi na zasilanie bateryjne oraz wynikający z tego brak połączeń przewodowych, urządzenie to można umieścić w dowolnym miejscu. Czas eksploatacji baterii można wydłużyć stosując tryb uśpienia (tryb gotowości - oszczędzania energii), oferujący zredukowaną funkcję wyświetlania, a także pozwalający na ograniczenie mocy nadawania. Aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii, w trybie gotowości można całkowicie wyłączyć wyświetlacz. Przyjazne dla użytkownika przyciski dotykowe ułatwiają ustawienie żądanej temperatury w pomieszczeniu. Użytkownik ma do wyboru kilka różnych trybów pracy, przeznaczonych do pracy pełnego komfortu, zredukowanego komfortu, ogrzewania i chłodzenia; programy czasowe oraz ochronę przed przechłodzeniem. Wyświetlacz pokazuje główne wartości oraz informacje dotyczące wydajności energetycznej. Nowoczesna, wypolerowana powierzchnia urządzenia ma doskonały wygląd i jest łatwa w czyszczeniu. Czytelny wyświetlacz obsługiwany jest przy pomocy sześciu innowacyjnych przycisków dotykowych. Zadajnik pomieszczeniowy można ustawić jako element główny, co pozwala na zastąpienie wszystkich innych urządzeń. Zgodnie z tym, pojedynczy zespół obsługowy może, na przykład, wyłączyć cały system.


Sterownik bezprzewodowy z modułem łączności

Sterownik bezprzewodowy dostosowuje się do wymagań użytkownika. Istnieje możliwość określenia: ilości siłowników, które mają być sterowane, zasilania oraz interfejsu LAN. Ponadto, sterownik jest łatwy w montażu, można go wygodnie programować i w prosty sposób wprowadzić do eksploatacji. Urządzenie oferuje wiele funkcji. Energowydajność jest uzyskana dzięki skonfi gurowaniu parametrów wyjściowych odnośnie oszczędzania energii (w przypadku siłowników cieplnych) oraz zastosowaniu wybieranego algorytmu regulacji.Główne funkcje

 • Sterownik radiowy, 230 V, z interfejsem LAN lub bez.
 • Sterownik radiowy, 24 V, z transformatorem oraz interfejsem LAN lub bez.
 • Wersja 4-kanałowa (6 siłowników), 8-kanałowa (12 siłowników) oraz 12-kanałowa (18 siłowników).
 • Dwukierunkowa komunikacja radiowa z zadajnikiem pomieszczeniowym.
 • Komunikacja bezprzewodowa z maksymalnie trzema sterownikami radiowymi.
 • Interfejs Ethernet (sieć WLAN).
 • Urządzenie można stosować z siłownikami cieplnymi NC i NO.
 • Wskaźniki (diody) wejść, wyjść, alarmów oraz stanu roboczego.
 • Monitorowanie wartości temperatury rosy, układ logiczny pompy oraz funkcja zapobiegająca blokowaniu zaworu.
 • Łatwość adresowania zadajnika pomieszczeniowego i sterownika radiowego, przy pomocy dwóch przycisków dotykowych.
 • Łatwość adresowania / kasowania (jeden przycisk na kanał i dioda).
 • Połączenia sterownika radiowego realizowane są za pomocą przednich przyłączy wtykowych.
 • Montaż na szynie DIN, przy pomocy systemu zatrzaskowego.
 • Prosty sposób tworzenia stref (za pomocą przycisku).
 • Aktualizacja oprogramowania przy pomocy karty miniSD.
 • Każdy sterownik radiowy może zaadresować maksymalnie dwadzieścia zadajników pomieszczeiowych.