Vision Center- keeps you in the picture.

SAUTER Vision Center jest jednym z głównych produktów oprogramowania kontroli monitoringu i nadzoru budynku. Z powodzeniem łączy w sobie podstawowe funkcje systemu zarządzania budynkiem, mobilność Internetu i otwartość technologii informatycznych.

System oparty jest w 100% na platformie web zarówno użytkowanie, jak również konfiguracja. Niewymagana jest instalacja dodatkowego oprogramowania na komputerach operatorów. Interfejs może być wyświetlany na wszystkich typach przeglądarek internetowych (standardowych lub mobilnych).

 

 

 

Modułowa architektura programu umożliwia dobranie rozwiązania zgodnego z oczekiwaniem klienta. Podstawowa aplikacja (Basic) zawiera tylko podstawowe funkcje BMS wymagane do uruchomienia na systemie operacyjnym, którym to może być: 

 • Windows serwer 2012 R2 (multilingual, 64 bits)
 • Windows serwer 2008 R2 (multilingual, 64 bits)
 • Windows 7 SP1 (multilingual, 64 bits) 

Dane historyczne, powiadomienia, alarmy oraz dzienniki aktywności zostaną zapisane w bazie danych MS SQL 2008 R2. 

Funkcje zawarte w module BASIC: 

 • Alarmy, statystyka alarmów, raporty alarmów
 • Zarządzanie prawami użytkownika 
 • Dziennik aktywności użytkownika
 • Nawigacja/ schematy graficzne 
 • Listy obiektów • Raporty 
 • Programy czasowe oraz funkcje kalendarza

 

Posiada dodatkowe moduły - takie jak moduł zarządzania energią EMS, która umożliwia monitorowanie zużycia energii, mogą być skonfigurowane przez użytkownika.

 

SAUTER Vision Center to aplikacja internetowa. Obejmuje on wszystkie podstawowe  wymagania BMS i posiada możliwość rozbudowy o bardziej skomplikowane funkcje kontroli i zarządzania w zależności od wymagań użytkownika

 

Skontaktuj się z nami jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat Sauter Vision Center-SVC

 

 


 

 

Powiadomienia

S.V.C pozwala na zarządzanie powiadomieniami generowanymi przez system oraz alarmów generowanych z modułów i sterowników PLC podłączonych do systemu BMS.

 • Pełna konfiguracja wyświetlanych powiadomień. Wybór przesyłanych powiadomień oraz alarmów przez listę statyk, dynamiczne filtry lub według priorytetu/ kategorii alarmu. 
 • Generowanie automatycznych powiadomień/alarmów inicjowanych w przypadku rozpoczęcia lub zakończenia zdarzenia lub według kalendarza poprzez:
  • E-mail Wiadomości tekstowych za pośrednictwem poczty elektronicznej 
  • Raport 
  • Wydruk
 • Wyświetlanie danych historycznych. Wyświetlanie danych statystycznych związanych ze zdarzeniem Dodawanie komentarzy.
SVC BMS Statystyka Alarmów

 

 

SVC BMS wartości historyczne

Trend – wyświetlanie wartości historycznych:

 • Wyświetlanie w czasie rzeczywistym bieżących wartości.
 • Wyświetlanie wartości historycznych z bazy danych SQL.
 • Wykresy porównawcze, pozwalające przedstawić ten sam element na różnych osiach czasu.
 • Umożliwia wyświetlania szesnastu wartości na czterech różnych osiach w tym samym widoku.
 • Dane mogą być wyświetlane w postaci wykresów słupkowych lub liniowych.
 • Wybór ustawień parametrów na osi X i Y.

 

Funkcje SVC

Podstawowe funkcje systemu:

 • Monitorowanie alarmów
 • Zarządzanie użytkownikami
 • Audyt
 • Nawigacja / Wizualizacja
 • Lista obiektów
 • Raporty
 • Programy czasowe i kalendarz

Dodatkowe funkcje systemu:

 • Statystyki i raporty alarmów
 • Zarządzanie bezpieczeństwem użytkownika
 • Konfiguracja Audytu
 • Nawigacja / Wizualizacja
 • Interaktywna lista obiektów
 • Generowanie raportów alarmowych czasowo lub ręcznie